ضد خش پارکت رنگ
ضد خش پارکت | رنگ مخصوص ضد آب و خش پارکت
فروردین ۱۱, ۱۳۹۵
شوینده نمای ساختمان نانو
شوینده نمای ساختمان | محلول نانو نما شویی
فروردین ۱۱, ۱۳۹۵

نانو استیل ضد زنگ | ضد سایش | ضد اثر انگشت

نانو استیل 

نانو استیل ضد زنگ

  • شما میتوانید با اسپری کردن محلول نانو محافظ استیل هرنوع خاصیتی که مده نظر پروژه می باشد به سطح بدهید
  • .از جمله خواص محبوب در این پوشش ها می توان به ضد اثر انگشت کردن استیل اشاره کرد که ناشی از چربی انگشتان دست می باشد.
  • با بهره‌گیری از نانو پوشش محافظ استیل ضد اثر انگشت، آثار بر جای مانده از انگشتان، هنوز هم بر روی سطح وجود دارند،
  • اما به لطف فناوری نانو، نا محسوس می‌شوند. این پوشش‌ها کاری مشابه اثر انگشت انجام داده و تنها اثر آن را کمرنگ تر می‌کنند.
  • به این معنا که مشابه آثار انگشت، این پوشش‌ها نیز سبب شکست نور می‌شوند.
  • این پوشش‌ها بسیار نازک اند، به طوری که اگر بر روی فولاد استفتده شده باشند،
  • می‌توان به سادگی قطعهٔ فولادی را خم و راست کرد، بدون اینکه پوشش یاد شده دچار شکستگی، خرد شدگی و آسیب‌های دیگر شود.

نانو استیل ضد اثر انگشت

مشخصات فنی نانو استیل

نانو استیل:نانو پوشــشهای شــفاف ضداثر انگشــت،

بر روی ســطوح فوالد زنگ نزن، پالاســتیک و شیشــه به کار میروند.

این نوع نانو پوشــشها برای ســطوحی تزئینی همانند:

ســطوح داخل ماشــین، ســطوح داخل خانه و ساختمان، و پنلهای شیشه های لمسی استفاده میشود.

برای حذف اثر انگشــت روغنی بر روی ســطوحی همانند:

شیشــه، پنجره، صفحات لمســی،

صفحه نمایش دســتگاه های الکترونیکی و فناوری مبتنی بر صفحات لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح هســتند،

برای نشــان دادن صفحهای کامال تمیز و غیرحساس به اثر انگشت،

نانو پوششهای ضداثرانگشت گزینه مناسب است.

نیاز برای تمیز کاری سطوح فولاد زنگ نزن بسیار وسیع است.


نانو استیل ضد زنگ | ضد سایش | ضد اثر انگشت


نانو ضد اثر انگشت و انتی اکسید 

نانو استیل 

کاربرد نانو استیل 

This site is protected by wp-copyrightpro.com