شوینده نمای ساختمان نانو

شوینده نمای ساختمان | محلول نانو نما شویی

شوینده نمای ساختمان | مرحله قبل از ضد آب نما ی ساختمان FORB-B400   شوینده شوره نمای ساختمان با

شوینده نمای ساختمان | مرحله قبل از ضد آب نما ی ساختمان FORB-B400

 

شوینده شوره نمای ساختمان با مواد نانو FORB-B300 :

برای این کار ابتدا می بایست لکه ها و کثیفی های برجسته مانند سیمان یا گرد و غبار را از روی نمای ساختمان تمیز کنید سپس محلول نانو شوینده شوره نمای ساختمان را بر روی سنگ یا آجر در قسمت هایی که شوره زده است اسپری کنید. برای این کار پیشنهاد می شود که از واتر جت استفاده کنید چرا که اسپری کردن با فشار محلول باعث نفوذ محلول به داخل سنگ یا آجر می شود.

در صورت نداشتن واتر جت شما می توانید از محلول نانو شوینده شوره نمای ساختمان ویژه استفاده کنید، این محلول به همراه ۵% گاز کلر فعال می باشد که به پاک کردن نمای ساختمان بدون نیاز به ابزار آلات کمک می کند.